Hållbarhetspolicy

Naturen, allt vi gör på Remsle of Sweden har inspirerats av den skandinaviska naturen och dess väderlek. För att bibehålla denna måste vi som företag tänka ett steg längre och jobba koncentrerat mot en hållbar produktion samt en hållbar konsumtion. Därav har vi enbart valt att arbeta med leverantörer som delar samma bild som oss.

Vi designar och utvecklar produkter av hög kvalitet, god funktion och komfort som har möjlighet att hålla i många säsonger, både stilmässigt och materiellt.

Remsle of Sweden har ingen egen produktion, våra kläder tillverkas hos noggrant utvalda leverantörer i Asien och i Europa. Det är väldigt viktigt för oss att ställa krav på våra leverantörer för att se till så att vi tar ansvar för hela processen, från idé till färdigställd produkt.

För att bygga en bra grund för oss som företag så anser vi att: transparens, anständiga arbetstider, inget förekommande barnarbete samt att ta ansvar för miljön är grundpelarna. Därav är våra leverantörer medlemmar i Amfori/BSCI som bygger på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, FNs principer för ansvarsfullt företagande samt ILOs åtta kärnkonventioner.

Dessutom följs REACH-förordningen inom vår produktion, detta för att se till så att kemikalieanvändningen används på ett säkert sätt som i sin tur ger uttryck för den minsta möjliga påverkan på miljö samt hälsa.