Så skyddar vi dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Följande integritetspolicy gäller när Remsle of Sweden AB tillhandahåller tjänster och produkter i samband med köp, och all övrig kontakt, såsom serviceärenden, besök på vår webbplats, samt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

1. Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ, exempelvis IP-adress, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post, eller en kombination av dessa uppgifter som gör det möjligt att identifiera någon.

Till behandling av personuppgifter räknas all användning av personuppgifter (insamling, sammanställning, lagring, registrering och överföring, eller en kombination av dessa).

Remsle of Sweden AB, hädanefter kallad Remsle, är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att Remsle är ansvarig för personuppgifter som behandlas i förbindelse med bruk av våra tjänster och produkter. Detta berör även personuppgifter som vi samlar in och bearbetar för de syften som framgår nedanför. Att Remsle är personuppgiftsansvarig innebär Remsle har skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

2. Dina uppgifter och vad de används till

Remsle samlar in personuppgifter som är nödvändiga för det syfte som beskrivs i de särskilda reglerna och villkoren för aktuell tjänst, samt i aktuell integritetspolicy.

Merparten av information vi har är data som kunden själv ger oss när hen upprättar en profil på Remsle.com eller data som genereras när våra tjänster används. Personuppgifterna vi har använder vi främst för att genomföra avtal, men också för att utveckla och förbättra tjänsterna mot våra kunder.

Enligt rådande dataskyddsreglering får personuppgifter endast samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter. För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
2. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag).
3. behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Remsle och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

Viss behandling kan krävas av den rättsliga grunden utan samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Uppgifter hämtas in på flera olika sätt. Uppgifter som du själv ger oss och som samlas in genom användande av tjänsterna presenteras här under:

Upprättande av profil

När du registrerar en profil hos oss uppger du personuppgifter som namn, postnummer, e-post och telefonnummer. Uppgifterna lagras i våra databaser främst för att leverera den tjänsten du beställt men också för att förbättra våra tjänster samt för att analysera köphistorik och trender för att kunna presentera produkter som är relevanta för dig och förslag till inköpslistor med ofta köpta produkter.

Köp i webbutik

När du handlar i Remsles webbutik uppger du personuppgifter som namn, telefonnummer och e-mail. Uppgifterna tillsammans med orderhistorik, lagras i våra databaser främst för att leverera den tjänsten du beställt men också för att förbättra våra tjänster och kunna presentera produkter som är relevanta för dig samt hantera eventuella reklamationsärenden. Om du är inloggad med din profil sparas din köphistorik i din profil.

Betaltjänsten för köp online levereras i samarbete med Klarna som för dessa data är personuppgiftsansvarig. Inga personuppgifter som gäller betalningar sparas av Remsle och frågor som gäller betalningar eller relaterade personuppgifter ska adresseras direkt till Klarna.

Prenumeration på nyhetsbrev i Klubb Remsle

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi ditt namn och e-post för att kunna leverera nyhetsbrevet till dig. Uppgifterna sparas i våra databaser först och främst för att kunna leverera den beställda tjänsten och för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information om kampanjer. Data behandlas endast för distribution av nyhetsbrev. För leveransen av nyhetsbrev använder vi en tredje part – Mailchimp.

Kontakt med kundservice

Vi sparar uppgifter när du kontaktar oss, exempelvis när du skickar ett e-post, ringer eller genom att ta kontakt genom funktioner på vår webbsida eller via sociala medier. Detta gör vi för att kunna svara på din förfrågan.

Returer och reklamationer

När du genomför en retur eller reklamation i våra varuhus ber vi om ditt namn, telefonnummer och personnummer samt vid skadeärenden även e-post. Vi ber om uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig om du returnerat en produkt för vidare reparation eller grundat på dokumentkrav från myndigheter i förbindelse med utbetalningar samt att kunna genomföra din skadeanmälan.

Upplysningar som samlas in genom användning av våra tjänster

När du genomför köp och använder våra tjänster registrerar vi information om vilka produkter du köper och vilka produkter som intresserar dig. Detta gör det möjligt för oss att förbättra tjänsterna, förebygga bedrägeri och anpassa innehåll och annonser för ditt användnings- och intressemönster.

– Cookies och lokal lagring

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används.

När du använder Remsles tjänster lagras en cookie och annan data lokalt (hädanefter kallat lokal lagring av data) på din enhet. Detta är textfiler som lagras i din webbläsare och som kan läsas av våra tjänster.

Lokalt lagrad data används för att förenkla användningen av våra tjänster samt för att ge dig relevant information när du besöker vår hemsida och gör att din användarupplevelse blir bra. Det används också för att mäta trafiken på vår hemsida, samla statistik, förenkla marknadsföring, förenkla annonshanteringen och förbättra våra tjänster.

Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

Information från andra källor

Vår webbplats använder remarketing med Google Adwords via leverantören Google Inc. Via detta kan personliga annonser visas för dig på andra webbplatser och via Google Sök baserat på ditt tidigare beteende på vår webbplats.

Utskick av marknadsföringsmaterial

I vissa fall har vi ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att kunna skicka ut adresserat marknadsföringsmaterial till dig. Detta för att ge dig möjlighet att få ta del av information om kampanjer och ta del av vårt sortiment.

När vi skickar adresserad marknadsföring köper vi adressregister från tredje part. De uppgifterna vi köper är namn och adress. Uppgifterna används endast av tryckeriet för att trycka på katalogerna och sedan raderas adressregistret. Vill man slippa få adresserad direktreklam bör man anmäla sig till Nix-registret: https://nixa.nixadresserat.se

3. Lagringsperioder

Remsle sparar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagkrav som åligger oss, t ex med hänsyn till bokföringslagen och andra regler om preskription.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Personuppgifter kan även komma att delas med olika myndigheter enligt lagstiftning.

Övrigt

Om det finns misstankar om att det har förekommit ett brott i samband med användningen av Remsles produkter och tjänster, kan informationen lämnas till offentliga myndigheter på begäran.

Vi vidarebefordrar, säljer eller förmedlar aldrig dina personuppgifter på något annat sätt än beskrivet i denna integritetspolicy.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

6. Dina rättigheter som registrerad

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig om varför. Observera att vi endast kan lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Enligt dataskyddsförordningen har du som privatperson en rad rättigheter. Rättigheterna är följande:

• Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Remsle behandlar om dig.

• Du har rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter Remsle har registrerat om dig.

• Du har rätt att få de personuppgifter Remsle har registrerat om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade, raderar Remsle alla personuppgifter som Remsle inte enligt lag är skyldiga att spara.

• Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka samtycket, vilket betyder att behandlingen därefter upphör, utom i de fall då Remsle är ålagd enligt lag att behandla personuppgifterna.

Det är viktigt för oss att de uppgifter vi har om dig är riktiga och uppdaterade. Om du upptäcker någon felaktighet ber vi dig att kontakta oss så att uppgifterna kan bli korrigerade.

All kommunikation rörande dina rättigheter ska ske skriftligen.

Borttagning av cookies

Du kan välja om du vill acceptera lokal lagring av data genom inställningarna i din webbläsare. Här kan du normalt ange om du accepterar lagring av cookies från de webbsidor som du besöker, från tredje part som är knuten till webbsidorna och om du vill bli varnad varje gång en cookie sparas.

Om du väljer att inaktivera lokal lagring av data från Remsle kan det här hindra våra webbplatser från att fungera optimalt, t ex kan du behöva logga in varje gång.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

All kommunikation rörande dina rättigheter ska ske skriftligen.

7. Barns personuppgifter

Remsle samlar inte in eller behandlar personuppgifter för barn under 16 år. Om barn under 16 år har gett oss personuppgifter kommer vi att radera dessa så fort vi har blivit uppmärksammade om det. Målsman kan kontakta oss enligt nedan.

8. Ändringar av villkor och policy

Remsle kan ändra samtyckesvillkor och integritetspolicyn för att uppfylla nya rättsliga krav och på grund av ändringar i vår egen praxis för insamling och behandling av personuppgifter. Vid ändringar som kräver samtycke kommer du att bli ombedd att samtycka till de nya villkoren när du loggar in på respektive plats/tjänst där ändringen skett.

Information om ändringar ges på vår hemsida www.remsle.com samt i de tjänster det gäller.

9. Kontaktinformation

Om du har frågor angående vår integritetspolicy eller dataskydd kan du kontakta oss på: info@remsle.com

Remsle of Sweden AB
Hågesta 23
881 41 Sollefteå

All kommunikation ska ske skriftligen.

All kommunikation rörande rättigheter som registrerad, dvs förfrågningar om dina personuppgifter som åtkomst, korrigering, radering, portering, begränsning av behandling, ska göras via denna mail: gdpr@remsle.se