JAKT- OCH FRILUFTSKLÄDER FÖR ALLA

Remsle of Sweden

Remsle of Sweden är resultatet av drygt 20 års vänskap, tusentals timmar av tester och utveckling samt en kärlek till naturen. Allt detta omslutet av en stark övertygelse om att funktionskläder med hög kvalitet och komfort skall kunna köpas av alla.

Därmed föddes vårt incitament:
“Jakt- och friluftskläder för alla”

Orten Sollefteå har sedan 1898 varit en regementsstad men i samband med försvarsbesluten runt år 2000 stod det klart att Sollefteås regemente skulle avvecklas. Som ett resultat att regementet avvecklades, försvann mängder med arbetstillfällen och med jobben försvann även många innevånare. Något som inte försvann var sollefteåbornas anda och platsens fantastiska naturtillgångar.

Vi vill med vår etablering satsa på orten Sollefteå och det är därför vi bestämt oss för att förlägga vår verksamhet här. Dessutom har vi lyckats kunna etablera vår verksamhet på regementetsområdet, där allt egentligen började, för en massa år sedan.

Sollefteå med sin natur och miljö är dessutom en ypperlig testmiljö för just nordiska funktionskläder.

Sollefteå

Ångermanälven slingrar sig genom Sollefteå stad. På norra sidan ligger platsen Remsle som gett namn till företaget, och längst bak i bild ser ni Multråberget som avbildats i vår logotype.